การจดบันทึกสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์

โดยการจดบันทึกสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์เครียดการเรียนรู้นี้อาจได้รับการกระจุกตัวของรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับหน่วยความจำทางอารมณ์ ของเหตุการณ์และให้ประโยชน์ในเชิงบวกจากสิ่งที่อาจเป็นอย่างอื่นจะค่อนข้างประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์การเรียนรู้เรื่องข้อเสนอแนะและความสัมพันธ์ที่มีศักยภาพกับการตอบสนองต่อยาซึ่งช่วยให้เกิดการสู้รบและแรงจูงใจที่เอาใจใส่แม้ว่าจะแปลภาษาเวียดนามยังเร็วเกินไปที่จะสำหรับงานที่ยั่งยืนคำอธิบายที่เป็นไปได้คือการตอบสนองของถูกผลักดันโดยการรับรู้ถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าหากไม่มีความก้าวหน้าอาจไม่สามารถนี่คือสิ่งที่ฉันรู้อย่างแน่นอนเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในวิทยาเขต:การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นวิถีที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในประเทศชาติรักษาความพยายามขึ้นอยู่กับความหมายแรก ๆ เธอแปลเอกสารภาษาเวียดนามอธิบายถึงความสำเร็จของระบบกราฟที่ใช้โดยครูคนหนึ่งของเธอ ฉันเป็นศาสตราจารย์มานานกว่า 20 ปีและได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ฉันยังใช้เวลาหลายปีในการเป็นที่ปรึกษากับชายที่มีความรุนแรงและทำงานร่วมกับผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง ฉันสอนเกี่ยวกับความสนิทสนมและความรุนแรง ทุกๆเดียวเทอม ดังนั้นฉันจึงต้องเผชิญกับนักเรียนจำนวนมากด้วยเช่นกันซึ่งเป็นที่เปิดเผยมากเกินไปเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศและการบาดเจ็บ การทำร้ายทางเพศที่ยืดเยื้อและผลพวงจากการบาดเจ็บทำให้หญิงสาวผู้ล่วงลับและก่อวินาศกรรมประสบความสำเร็จอย่างมาก ชายหนุ่มที่ล่วงละเมิดทางเพศในแปลภาษาเวียดนามมหาวิทยาลัยก็ละเมิดและทำลายโอกาสสตรีที่มีอิสรแปลเอกสารเวียดนามภาพและประสบความสำเร็จทางวิชาการเป็นอาชีพและส่วนตัว การวิจัยแสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอว่าหญิงสาววัยหนุ่มสาวที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในช่วงภาคเรียนแรก